• Vienuolijų atsikūrimas Lietuvoje Lietuvos vienuolijų istorija labai marga bei kupina dramatiškų permainų. Ypač tai pasakytina apie XIX–XX amžius. Sunku tvirtai atsakyti, kada Lietuvą pasiekė pirmieji vienuoliai. Atrodo, XIII amžiuje Lietuvos teritorijoje būta pavienių vienuolių, o po oficialaus

  448 0
 • Netradicinės religinės bendruomenės ir judėjimai Lietuvoje Žlugus sovietinei santvarkai ir panaikinus religinio gyvenimo suvaržymus, Lietuvoje pradėjo sparčiai plisti naujieji religiniai judėjimai. Naujojo religingumo plitimas nebuvo vien tik Lietuvai būdingas reiškinys. XIX – XX a. Europoje bei

  1472 0
 • Pirmieji gyventojai Ryt? Pabaltijyje Pirmieji s?sl?s Lietuvos gyventojai – tai archajin?s Europos kult?r? žmon?s. V?lyvajame paleolite ? poledynme?io Lietuvos tundr? gyventojai at?jo iš dviej? Europos sri?i?. Vieni buvo kil? iš Jutlandijos ar iš pie?iau nuo jos esan?i? sri?i?. Pietiniu Baltijos p

  299 0
 • 1. Mechanika. Teorinė mechanika Mokslas, nagrinėjantis bendrus materjaliųjų kūnų judėjimo ir pusiausvyros dėsnius. T.M. yra mech mokslo dalis kurioje suformuluoti bendrieji mechanikos dėsniai. Remiantis tai dėsniais, tiriamas materialaus taško, materialių taškų sistemos ir standaus kūno judėjimas.

  2143 0
 • Vienas iš pagrindinių teisės principų – besąlygiškas sutarčių laikymasis. Tai pabrėžiama ir DSĮ 21 straipsnyje, kuriame sakoma, kad darbdavys neturi teisės reikalauti, kad darbuotojas atliktų darbą, nesulygtą darbo sutartyje, kaip ir draudimas darbuotojui be darbdavio sutikimo pavesti atlikti da

  355 0
 • HEMATOLOGINIAI TYRIMAI IR TYRIMŲ INTERPRETACIJOS (paskaitų konspektas Biomedicininės diagnostikos specialybės studentams) TURINYS 1. Kraujo gamybos organai 4 1.1. Kaulų čiulpai 4 1.2. Užkrūčio liauka 5 1.3. Limfmazgiai 5 1.4. Blužnis

  2958 0
 • Santrauka Depresija-tai liguistai prislėgta liūdna nuotaika. Šiam sutrikimui paprastai būdinga sulėtėjęs mąstymas ir prislopę judesiai.Tai depresinis sindromas. Greta šių pagrindinių depresijos požymių, dažnai pasireiškia savęs nuvertinimo savigraužos, kaltės idėjos. Bendrojoje psichologijoje dep

  1467 0
 • 1.EKONOMIKA IR EKONOMIKOS TEORIJOS OBJEKTAS, METODAI, JŲ YPATYBĖS. GRAFIKŲ NAUDOJIMAS 2 2.MIŠRI EKONMIKA. VALSTYBĖS VAIDMUO MIŠRIOJE EKONOMIKOJE 3 3. ELASTINGUMO SAMPRATA, SKAIČIAVIMAS, ELASTINGUMO RŪŠYS. PAKLAUSOS KREIVĖS (TIESĖS) ELASTINGUMO KITIMAS. VIDURIO TAŠKO ELASTINGUMAS. PAKLAUSOS ELASTIN

  1577 0
 • Gyvenimas – tai nuolatinis ieškojimas, mokymasis, tobulėjimas, susidūrimas su tuo, kas man nesuvokiama, ir to nesuvokimo aiškinimasis. Tai sistema, kuri brandina mane kaip asmenybę. Žmogus sukurtas pagal Kūrėjo atvaizdą, tai yra kuriantis, tad nieko nuostabaus, kad mus supa mūsų, žmonių, sukurti dar

  442 0
 • TURINYS Įvadas 3 1. Materialūs – antimaterialūs pasauliai 4 2. Sielos atradimas 6 3. Dievo metafizika 6 4. Dievas ir laisvė 7 5. Sąmonė, siela. Supratimo raida 8 Išvada 7 Literatūros sąrašas 8

  384 0