• Tomsono modelis: atomo krūbis užinma visą atomą ir pasiskirstęs jame vienodu tankiu. Suėtingesnių atomų teigiamai elektringame rutulyje yra keletas elektronų. Taigi atomas panašus į kexą su razinomis, kurios atitinka elektronus. Rezerfordo bandymai: tyrinėjo kaip pasiskirstęs teigiamas atomo krū

  2011 0
 • Budizmo plitimas Japonijoje – Budizmo plitimas Japonijoje vyko trimis etapais: pirmiausiai paplito “ezoterinis” budizmas, pabrėžęs magiškas formules ir ritualus. Vėliau, pradedant Kamakuros epocha (1192-1333), įsigali Budos Amidos garbinimas ir galiausiai atsiranda zen budizmas. Kioto regione išk

  5389 0
 • Lietuva maža, o joje tiek kalbos tarmių ir tarmelių! Vieno krašto senieji žmonės kartais net nesusišneka su kito krašto žmonėmis. Kartais net tame pačiame krašte už 20 – 30 kilometrų gyvenančių žmonių šneka labiau skiriasi, negu kitose šalyse už tūkstančio kilometrų gyvenančių. Mat mūsų protėviai ir

  1001 0
 • Apie kuro oktanini skaiciu Pagal virimo temperatura iš naftos galima išskirti dujas, benzina, žibala, dyzelini kura, tepalus, gudrona, bituma ir mazuta. Bet visu produktu virimo temperaturos persidengia. Todel benzine yra šiek tiek duju ir žibalo, dyzelyje - daug žibalo ir truputis tepalu ir t.t

  1167 0
 • Vario atomas yra 2,56 ×10-10 metro skersmens ir sveria 1,05×10-22 gramo. Jis turi branduolį ir 29 apie jį skriejančius elektronus. Mokslininkas, remdamasis spektrinės analizės duomenimis, gali nustatyti kiekvieno elektrono judėjimo pobūdį ir energiją. Šių dienų mokslas teigia, kad vario prigimties

  2697 0
 • PLOKŠČIŲJŲ KIRMĖLIŲ TIPAS Bendra plokščiųjų kirmėlių charakteristika. Iš viso žinoma apie 13 000 plokščiųjų kirmėlių rūšių. Jų kūnas iš viršaus suplotas, daugumos ištįsęs (todėl taip ir pavaintosa plokščiųjų kirmėlių tipu), panašus į maišelį. Gemale randami trys gemaliniai lapeliai, todėl jie

  4074 0
 • SIMBOLIZMAS Simbolizmas kaip meninė kryptis paradėjo reikštis apie 1885 m., kaip reakcija prieš natūralizmą ir impresionizmą. Simbolizmui dailėje pradžią davė XIX a. antrojoje pusėje Anglijoje susikūrusi dailininkų prerafaelitų grupė, kuri siužetą savo kūrybai ieškojo viduramžių legendose ir poe

  1146 0
 • Teksto pobūdis: 1. ką rodo pirmieji texto ženklai: grafinė forma, pavadinimas, pirmosios eilutės? 2. ar aišku kokio žanro, tipo kūrinys? 3. kokia problematika, kalbėjimo kryptis (apie tai ypač daug pasako pavadinimas, jei yra, paantraštė, epigrafas)? 4. kox texto pradžios ir pabaigos vaidmuo

  1198 0
 • Turinys: Turinys .................................................................................................... 2 1.?vadas ................................................................................................... 3 2.Reklamos esm? 2.1 Reklamos praeitis ir šiolaikin?s reklamos

  2076 0
 • ĮŽANGA Tam tikrus oficialius mūsų gyvenimo įvykius reguliuoja tradicijos. Kai einame į audienciją pas popiežių, lankomės Baltuosiuose rūmuose arba atiduodame pagarbą vėliavai, laikomės senų papročių, nurodančių tam atvejui reikalingas elgesio normas. Šių papročių laikymasis padeda mums laisvai jaus

  2047 0