• REFERATAS “Mįslės ir užkalbėjimai” 2003 Planas 1. Mįslių prigimtis ir ištakos 2. Mįslių įminimų ir užminimų pasaulis 3. Klabinė stilistika, raiška 4. Racionalaus pasaulio paradoksai 5. Žodžio magija senosiose kultūrose 6

  1700 0
 • LIGOS PAŠALPA Teisę gauti ligos pašalpą turi visi asmenys, kurie yra draudžiami ligos ir motinystės socialiniu draudimu. PAŠALPA SKIRIAMA, JEIGU: 1. laikinasis nedarbingumas atsiranda dėl: - ligos arba traumos, išskyrus ligos pašalpų skyrimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susi

  482 0
 • TURINYS 1. Įvadas......................................................................................................... ................. . ......1 2. Komunikacijos reikšmė ir bendravimo procesas.................................. ....................... .......4 2.1. Informacijos pe

  1339 0
 • 1 Užduotis Valstybės iždas ir jo funkcijos Biudžeto apskaitos objektai VALSTYBĖS IŽDAS IR JO FUNKCIJOS Lietuvos respublikos VALSTYBĖS IŽDO ĮSTATYMAS priimtas 1994 m. gruodžio 20 d. Nr.I-712 (Nauja įstatymo redakcija: Nr.VIII-1110, 99.03.30, Žin., 1999, Nr.33-945 (99.04.14)) Šis

  1125 0
 • Prekybos politika Muitai ir muitų teorija. Pagrindiniai importo ir eksporto muitai. Muitais dažniausiai apmokestinamos įvežamos prekės, bet kartais ir išvežamos yra apmokestinamos. Eksporto muitai pvz Rusija naudoja eksporto muitus naftai, nes vis tiek reiks eksportuoti. Dažnai tai būna ištekliai,

  947 0
 • Žemdirbystės ir gyvulininkystės atsiradimas Mūsų istorinėje literatūroje vis kartojasi frazė „žemdirbystės ir gyvulininkystės atsiradimas“. Dar vienas nesusipratimas! Pirmiausia buvo gyvulininkystė ir tik gerokai vėliau žemdirbystė. Dabartiniai tyrinėtojai mano, kad dar mezolite, apie 7000 m.

  1549 0
 • Seniausieji verslai Pirmieji žmonės, atėję į Rytų Pabaltijį nuo Jutlandijos pusiasalio, atsinešė ir tradicinius Madleno kultūros verslus – būstų statybos, rūbų, ginklų ir namų apyvokos reikmenų gamybos tradicijas, medžioklės ir žvejybos patirtį. Iki mūsų dienų neišliko paleolito gyventojų būstų a

  268 0
 • Mindaugo karalystės raida Mindaugo valdžios atramą sudarė jo domenas ir iš kitų kunigaikščių užgrobtos žemės. Domeno žemes, valsčius, ten esančias pilis turėjo valdyti valdovo skirti vietininkai. Pasėdžiai – valdovo, jo dvaro ir kariaunos priėmimas ir išlaikymas, duoklė maistu ir pašarais buvo sv

  253 0
 • Mindaugas – valstybės statytojas XIII amžiaus pirmoje pusėje Lietuvos Šiaurėje, Padauguvyje, įsigalėjusi Livonija bei jos globėjai – popiežius ir imperatorius – vis labiau ėmė domėtis Lietuva. Ją net įtraukė į nukariautinų žemių sąrašą. Popiežius Grigalius IX 1236 m. paskelbė kryžiaus žygį prieš

  259 0
 • Baltų žemių vienijimosi priežastys Istorijos šaltiniai jau XIII a. pradžioje mini bendrus Lietuvos žemių veiksmus. 1207 m. žygiui į vokiečių užkariaujamas žemes karius rinko visoje Lietuvoje. 1212 m. Dangeručio sutartis su Naugardu rodo, kad jo valdžia apėmė dideles teritorijas. Antraip Naugardui

  408 0