• Laim? Laim?. Dažnai girdime š? žod?... Ta?iau ar dažnai susim?stome apie tikr?j? jo reikšm?? Juk laim? tai ne vien laim?ti loterijoje puod? rinkin?, ar t?kstant? lit?. Laim? yra daug daug daugiau., tai yra daug gilesnis ir brandesnis jausmas, visapusiškas gyvenimas, jo pilnatv?. Geb?jimas d

  495 0
 • Kokia yra gyvenimo prasmė ? Ar yra pomirtinis gyvenimas ? Kaip turime gyventi ? Tai yra klausimai einantys iš lūpų į lūpas, iš kartos į kartą. Nebuvo dar žmonijos istorijoje tokios kultūros, kurios tarpe neatsirastų žmonių gvildenančių šiuos klausimus. Nors ir ne pirmieji, tačiau daugiausiai pasiekę

  456 0
 • Sokrato Etika 1. Sokrato asmenybė Šio asmens gyvenimo tikslas buvo filosofija, todėl Sokratas daugiau niekuo nesirūpino nei šeima, nei turtu tik mąstymu, filosofavimu. Pagrindinė jo veiklos terpė buvo Atėnų gatvės ir aikštės, kilmingų ir žinomų piliečių namai. Jo gyvenimas tai nuolatiniai pokalb

  1158 0
 • Filosofijos rašto darbas tema „Trys dvasios A.Maceinos filosofijoje“ Turinys Įvadas.....................................................................................1psl. 1.Dvasių pasiskirstymas dabartyje.........................................3psl. 2.Trijų dvasių charakteristika.

  566 0
 • Darbą priėmė: Doc. Leskauskaitė Ė.Fromas gimė 1900m. Frankfurte prie Maino vyro pirklio šeimoje. Vaikystės metai prabėgo religingoje aplinkoje, šeimoje dažnai buvo skaitomas Senasis Testamentas. Ė.Fromą ypač žavėjo biblinių pranaš

  1743 0
 • Tiesos Jėga prieš Prievartą Dvidešimtas amžius įėjo į istorija ne kaip kruvinų revoliucijų, niokojančių karų, gyvybės naikinimo tobulos industrijos, o kaip neprievartinių pergalių prieš prievartą amžius. Jėgos, slypinčios aktyvioje ne prievartoje, suvokimas, gebėjimas ją apgalvotai, panaudo

  536 0
 • SOKRATO GYVENIMAS. Sokratas – tai graik? filosofas. Gim? Alopek?je (netoli At?n?) 469 m. pr. Kr. skulptoriaus ir pribuv?jos šeimoje. At?nuose nugyveno vis? savo gyvenim? ir mir? 399 m. pr. Kr. Jaunyst?je Sokratas gavo ger? pradin? išsimokslinim?, o sulauk?s 18 met? tapo At?n? pilie?iu, dav?s prie

  1258 0