• Įžeminimo tinklo įrengimas Įrenginiai, kuriuos reikia įžeminti arba įnulinti Įžeminti ir įnulinti reikia šias įrenginių dalis: - elektros mašinų, transformatorių, aparatų, šviestuvų ir pan. korpusus; - elektros aparatų pavaras; - antrines matavimo transformatorių apvijas; - skirstymo ir va

  3503 0
 • 11. Automatizuotas integrinių grandynų projektavimas Būtinybė naudoti elektronines skaičiavimo mašinas (ESM) projektuojant elektroninę aparatūrą buvo įvardinta jau 1960-ais metais, t.y. dar prieš didelių integrinių grandynų (DIG) sukūrimą. Automatizuoti projektavimo metodai buvo pradėti ta

  639 0
 • KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS TELEKOMUNIKACIJŲ IR ELEKTRONIKOS FAKULTETAS Referatas „Medžiagos kiekio ir debito matuoklio analizė“ KAUNAS 2002 „Medžiagos kiekio ir debito matuoklio analizė“ Medžiagos kiekio

  1665 0
 • Metalų halogeninės lempos Halogeninė lempa yra labai panaši į paprasta kaitinamąją lempute su keletu modifikacijų. Dujų užpildas turi halogeninių savybių, dažnai bet nebūtinai čia sutinkamas jodas. Šio halogeno nauda yra ta kad jis turi savybę išgarintą volframą sugražinti į elektrodą. Išgarintas

  1922 0
 • Dividendų politika ir nepaskirstytas pelnas MSDB Visais laikais dauguma korporacijų savo finansinės veiklos viltis sieja su reinvestuojamuoju pelnu, kuris kartu yra ir jų veiklos finansavimo šaltinis. Finansinis dividendų išmokėjimo koeficientas, t.y. pelno, išmokamo akcininkams, proc

  582 0
 • Namų darbas Nr. 3 Variantas Nr. 69 Trifazės kintamosios srovės grandinės skaičiavimas 1. Pagal lentelės duomenis nubraižyti patikslintą schemą. 2. Rasti grandinės linijines bei fazines sroves ir įtampas Uab, Ubc, Uca. 3. Nustatyti abiejų vatmetrų rodomą galią ir šiluminius galios nu

  501 0
 • Namų darbas Nr. 2 Variantas Nr. 69 Vienfazės sinusinės elektros grandinės skaičiavimas 1. Duotai grandinei parašyti lygtis pagal Kirchhofo dėsnius diferencialine ir simboline formomis. 2. Rasti šakų sroves mazgų potencialų metodu. 3. Apskaičiuoti šakos su vatmetru galią. 4. Patikrin

  450 0
 • NAMŲ DARBAS NR. 1 NUOLATINĖS SROVĖS TIESINĖS ELEKTROS GRANDINĖS SKAIČIAVIMAS Variantas Nr. 69 DUOTA: R1 = 110 Ω; R2 = 160 Ω; R3 = 200 Ω; R4 = 80 Ω; R5 = 140 Ω; R6 = 240 Ω; E2 = 50 V; E3 = 22 V; J2 = 0 A; J3 = 0,04 A. 1.8 pav. UŽDUOTIS: 1. Duotai schemai par

  538 0
 • Įvadas 2 Metas atsisakyti laidų 2 Pagrindiniai kompiuterio sujungimo į bevielį tinklą žingsniai: 4 Bevielis LAN 5 Tinklų supančioti 6 Kirpkite laidus 6 Ta pati daina, naujas skambesys 7 Trūkumai 7 Rinka 8 Netolima praeitis 8 Kompiuteriniai tinklai — su kabeliais ar be? 11 Įrenginiai

  813 0
 • 11. Skaitmeninės valdymo sistemos. Plačiausiai paplitę skaitmeninės sekos sistemos SSS. Skaitmeninės sistemos- tai tokios, kurių dalis blokų sudaryta skaitmeninių sistemų bazėje (filtrai, generatoriai, diskriminatoriai), arba atskiri skaitmeniniai įrenginiai su skaitmeninės ir impulsinės technikos

  1588 0