• Įvadas…………………………………………………………………………….3 Naivuolių šventovėje – velniaraistis………………………………………4 Kodėl vagiama?………………………………………………………….. 4 Geroj terpėj gera sirpti…………………………………………………….5 Vagysčių ir apgaulių požymiai……………………………………………7 Susipažinkite: apgavikas………………………………………………….7 Kaip pažinti įmonę, k

  516 0
 • Naujovės įmonės veikloje Pokyčiai rinkoje verčia verslininkus domėtis naujovėmis, įgyti tarptautinių ryšių palaikymo patirties, neatidėliojant spręsti produkcijos ir aptarnavimo kokybės klausimus. Svarbiausia – neatsilikti, tobulėti tiek vadovui, specialistui, tiek visai įmonei ieškoti būdų, kaip t

  436 0
 • Makroekonominė sistema ir jos charakteristika. Pagrindiniai jos rodikliai. Makroekonominę sistemą galima nagrinėti įvairiais lygiais :1)Aukščiausiu lygiu, kaip globalinę sistemą 2)Vidutiniu, kaip atskirų valstybių grupių tarpusavyje tampriai susijusių ekonomika. 3) Atskiros valstybės makroekonomikos

  481 0
 • Pinigai – ypatinga prekė, atliekanti visuotinio ekvivalento vaidmenį, išreiškianti visų prekių vertę; visuotinė mainų priemonė. Pinigai atsirado gaivališkai kaip ilgo mainų vystymosi padarinys, yrant pirmykštei bendruomeninei santvarkai. Įvairiose prekinio ūkio pakopose pinigų vaidmenį atlikdavo įva

  570 0
 • TURINYS 1. Įvadas…………………………………………………………………………… 2 2. Importo esmė…....….…………………………………………………………... 4 3. Importo ekonominės pasekmės .…………………………….…………………. 8 4. Importo socialinės pasekmės…………………..……………………………….. 13 5. Importo į Lietuvą rodikliai .…………………………………………………….. 16 6. Išvados……………………………

  1327 0
 • Referatas: Asmens savivoka Kiekvienas individas suvokiamas daugeliu aspektų: fiziniu, emociniu, moraliniu ir socialiniu. Ir kiekvienas iš mūsų kaip individas turi savivoką. Formuodami savivoką, mes remiamės savimi kaip objektu, įsivaizduodami, kad jis yra savarankiška būtybė, kurią stebi kažka

  1722 0
 • Ekonomikos teorijos kontrolinis darbas Valiutų kursai ir tarptautinė valiutų rinka Kontrolinio darbo planas : 1. Įvadas. 2. Valiutų kursai : a) Lankstaus valiutos kurso nuvertėjimas ir jos kurso pakilimas; b) Lanksčių valiutų kursų sistemos trūkumai ir privalumai; c) Fiksuotas valiuto

  1672 0
 • E-Verslas Rašant apie elektroninę komerciją reikia paminėti, kad jinai skirstoma į kelias rūšis. Dvi pagrindinės rūšys tai yra b2b (business to business) ir b2c (business to client), išvertus iš anglų kalbos tai reikštų verslas verslui ir velslas vartotojui. Daugumai paprastų interneto vartotoj

  528 0
 • ĮVADAS Žmonių poreikiai yra labai įvairūs. Patys būtiniausi visada buvo maistas, drabužiai, pastogė. Tačiau vystantis kultūrai bei civilizacijai, poreikiai vis labiau augo. Žmonės pradėjo norėti ne tik drabužių, bet netgi gražių drabužių, kiekvienai progai vis kitokių. Žmonės pradėjo vertinti muz

  1211 0
 • TURINYS ĮVADAS……………………………………………………………… 2 LIZINGO APIBRĖŽIMAS…………………………………………... 3 LIZINGO KLASIFIKACIJA………………………………………… 4 Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma)………………………………………... 4 Veiklos lizingas…………………………………………………………………. 5 LIZINGO ŠALYS…………………………………………………… 7 SUTARTIES REGULIAVIMAS…………

  830 0