• Pinigai – ypatinga prekė, atliekanti visuotinio ekvivalento vaidmenį, išreiškianti visų prekių vertę; visuotinė mainų priemonė. Pinigai atsirado gaivališkai kaip ilgo mainų vystymosi padarinys, yrant pirmykštei bendruomeninei santvarkai. Įvairiose prekinio ūkio pakopose pinigų vaidmenį atlikdavo įva

  555 0
 • TURINYS 1. Įvadas…………………………………………………………………………… 2 2. Importo esmė…....….…………………………………………………………... 4 3. Importo ekonominės pasekmės .…………………………….…………………. 8 4. Importo socialinės pasekmės…………………..……………………………….. 13 5. Importo į Lietuvą rodikliai .…………………………………………………….. 16 6. Išvados……………………………

  1305 0
 • Referatas: Asmens savivoka Kiekvienas individas suvokiamas daugeliu aspektų: fiziniu, emociniu, moraliniu ir socialiniu. Ir kiekvienas iš mūsų kaip individas turi savivoką. Formuodami savivoką, mes remiamės savimi kaip objektu, įsivaizduodami, kad jis yra savarankiška būtybė, kurią stebi kažka

  1680 0
 • Ekonomikos teorijos kontrolinis darbas Valiutų kursai ir tarptautinė valiutų rinka Kontrolinio darbo planas : 1. Įvadas. 2. Valiutų kursai : a) Lankstaus valiutos kurso nuvertėjimas ir jos kurso pakilimas; b) Lanksčių valiutų kursų sistemos trūkumai ir privalumai; c) Fiksuotas valiuto

  1634 0
 • E-Verslas Rašant apie elektroninę komerciją reikia paminėti, kad jinai skirstoma į kelias rūšis. Dvi pagrindinės rūšys tai yra b2b (business to business) ir b2c (business to client), išvertus iš anglų kalbos tai reikštų verslas verslui ir velslas vartotojui. Daugumai paprastų interneto vartotoj

  511 0
 • ĮVADAS Žmonių poreikiai yra labai įvairūs. Patys būtiniausi visada buvo maistas, drabužiai, pastogė. Tačiau vystantis kultūrai bei civilizacijai, poreikiai vis labiau augo. Žmonės pradėjo norėti ne tik drabužių, bet netgi gražių drabužių, kiekvienai progai vis kitokių. Žmonės pradėjo vertinti muz

  1182 0
 • TURINYS ĮVADAS……………………………………………………………… 2 LIZINGO APIBRĖŽIMAS…………………………………………... 3 LIZINGO KLASIFIKACIJA………………………………………… 4 Finansinis lizingas (išperkamoji nuoma)………………………………………... 4 Veiklos lizingas…………………………………………………………………. 5 LIZINGO ŠALYS…………………………………………………… 7 SUTARTIES REGULIAVIMAS…………

  803 0
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. GLOBALIZACIJOS ESMĖ 4 2. GLOBALIZACIJĄ SKATINANČIOS JĖGOS 6 2.1. Tarpvyriausybinės organizacijos 7 2.2. Tarptautinės nevyriausybinės organizacijos ir daugiašalės korporacijos 9 3. PRIEŠ GLOBALIZACIJĄ KOVOJANČIOS JĖGOS 10 IŠVADOS 13 LITERATŪRA 14 ĮVADAS Past

  1589 0
 • Utenos apskritis Gamtos groiu viena ypatingiausių Lietuvoje Utenos apskritis danai vadinama eerų kratu, lyginama su eeringąja Suomija ar nepaprastai raikios gamtos Europos kratu veicarija. ią apskritį sudaro Utenos, Molėtų, Ignalinos, Zarasų ir Anykčių rajonai. ios vietovės yra garsios savo istorini

  773 0
 • Grai ir spalvinga Kauno apskritis, kuri apima Kauno, Kėdainių, Kaiiadorių, Jonavos, Prienų ir Raseinių rajonus, Kauno miestą ir Birtoną. Tai lygumų kratas, kurį puoia nuo XIII--XIV amių ilikę pilys, banyčios, dvarai, gyvenamieji pastatai, vagoja upių tėvas Nemunas. Į jį savo vandenis plukdo Nevėis,

  837 0