Ekonomika

 •   PINIGAI, BANKAI IR MONETARINĖ POLITIKA     TURINYS ĮVADAS 3 1. CENTRINIO BANKO MONETARINĖ …

  58 0
 • RINKODAROS SKYRIUS

  KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

  SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

  197 0
 • Untitled

  KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

  SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

  FINANSŲ IR APSKAITOS KATEDRA

  Studijų programa: FINANSAI

  Asmens civilinės atsak

  138 0
 • Audito pagrindai

  118 0
 • Turinys ĮVADAS 3 1.SĄVOKOS, SUSIJUSIOS SU NEDARBO PROBLEMA 4 2. DARBO RINKA 8 3.SITUACIJOS APŽVALGA 12 3.1. 2011 m. I pusm. darbo rinkos tendencijos 13 3.1.2.Registruotas nedarbas 13 3.3 Darbo pasiūla 14 3.4 Darbo paklausa 15 4.ŠALIES RODIKLIAI 19 4.1 Darbo jėgos aktyvumo, užim

  57 0
 • Untitled

  Ekonominės ir socialinės Lietuvos kaimo problemos

  2011 m. duomenimis, Lietuva buvo penkta nuo galo tarp visų ES valstybių narių - skurdo lygis siekė 20%. Ir beveik visi šie 20% yra įsikūrę kaimuose. Tai- social

  38 0
 • Untitled

  Ekonominės ir socialinės Lietuvos kaimo problemos

  2011 m. duomenimis, Lietuva buvo penkta nuo galo tarp visų ES valstybių narių - skurdo lygis siekė 20%. Ir beveik visi šie 20% yra įsikūrę kaimuose. Tai- social

  36 0
 • Untitled

  0x01 graphic


  Seniai niekam ne paslaptis, kad dirbdamas statybininku Skandinavu šalyse  neretai gausi daugiau nei Lietuvoje uži

  42 0
 • Untitled

  Subalansuotų rodiklių matrica

  SSGG analizė

  <td bgcolor="White" width="48.69%"
  42 0
 • Untitled

  Vilniaus Universiteto

  Ekonomikos Fakulteto

  Bakalauro studijų

  4 Ekonomikos grupės studenčių

  Studentai

  Makroekonomikos rašto darb

  54 0