• Atomai ir Elektronai 1. Mažiausiai chemiškai nedalomas medžiagos dalelės: a) molekulės b) atomai c) zotopai 2. Kas sudaro atomą? a) elektronai ir elektromagnetinė indukcija b) amplitudė ir branduolys c) branduolys ir elektronai 3. Ką žymime šiais žymejimais: p+, n0, e- ? ( žymėjimu

  411 0
 • Tomsono modelis: atomo krūbis užinma visą atomą ir pasiskirstęs jame vienodu tankiu. Suėtingesnių atomų teigiamai elektringame rutulyje yra keletas elektronų. Taigi atomas panašus į kexą su razinomis, kurios atitinka elektronus. Rezerfordo bandymai: tyrinėjo kaip pasiskirstęs teigiamas atomo krū

  2009 0
 • Apie kuro oktanini skaiciu Pagal virimo temperatura iš naftos galima išskirti dujas, benzina, žibala, dyzelini kura, tepalus, gudrona, bituma ir mazuta. Bet visu produktu virimo temperaturos persidengia. Todel benzine yra šiek tiek duju ir žibalo, dyzelyje - daug žibalo ir truputis tepalu ir t.t

  1167 0
 • Vario atomas yra 2,56 ×10-10 metro skersmens ir sveria 1,05×10-22 gramo. Jis turi branduolį ir 29 apie jį skriejančius elektronus. Mokslininkas, remdamasis spektrinės analizės duomenimis, gali nustatyti kiekvieno elektrono judėjimo pobūdį ir energiją. Šių dienų mokslas teigia, kad vario prigimties

  2697 0