• Rokiškio r

  Rokiškio r. Juodupės gimnazija

  Simo Barauskas ir Audriaus Stalionio

  II g klasės mokinių

  <

  3893 0
 • Kokybinės analizės pagrindai

  neorganinės ir analizinės chemijos laboratoriniai darbai

  TURINYS

  Įvadas 3 <td bgcol

  4425 0
 • Kokybinės analizės pagrindai

  neorganinės ir analizinės chemijos laboratoriniai darbai

  TURINYS

  Įvadas 3 <td bgcol

  5675 0
 • KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

  KLAIPĖDOS VALSTYBINĖ KOLEGIJA

  TECHNOLOGIJŲ FAKULTETAS

  TRANSPORTO INŽINERIJOS KATEDRA

  2677 0
 • Nafta

  Nafta

  Žemės plutoje susidaręs aliejaus konsistencijos, degus, savito kvapo skystis. Sudėtingas įvairių angliavandenilių, deguonies, sieros ir azoto junginių mišinys. Didžąją dalį (83 - 87%) sudaro

  4604 0
 • Chemijos referatas 2009 Turinys Įvadas Savybės Istorija Gavimas ir radimas Paplitimas Naudojimas Ekologija Informacijos šaltiniai Įvadas ALIUMINIS – vienas iš labiausia papli

  4401 0
 • Laboratorinis darbas Nr.1 Aktyviosios vandens reakcijos ( pH ),vandenyje ištirpusio deguonies ir vandens elektrinio laidumo nustatymas Darbo tikslas Nustatyti vandens mėginio pH, ištirpusio jame deguonies kiekį ir elektrinį laidumą. Darbo eiga Prietaisu „InoLab“ išmatavom

  1457 0
 • Riebalai

  Riebalai

  CH2 - OH >---------

  9578 0
 • Įvadas 2000 metais Lietuvoje užfiksuota 28 teršimo naftos produktais atvejų: • 1 teršimas įvyko geležinkelyje (2000 02 24 geležinkelio avarijos metu Vaidotų geležinkelio stoties Juodšilių pervažoje į aplinką pateko 184 tonos dyzelinio kuro). • 4 teršimai užregistruoti įvykus autotransporto ava

  2133 0
 • Nafta- žemės plutoje susidaręs aliejaus konsistencijos, savito kvapo, degus skystis. Sudėtingas įvairių angliavandenilių, deguonies, sieros ir azoto junginių mišinys. Didžiausią dalį sudaro skysti sotieji angliavandeniliai, arba parafinai (nuo C5H12 iki C15H32), cikliniai ir aromatiniai angliavanden

  3214 0