• I .EKOLOGIJOS MOKSLO RAIDA Žmonijos kelias į moksliškai pagrįstą žmogaus ir aplinkos santykių principų nustatymą buvo ilgas ir netolygus. Žmogų supanti aplinka visais laikais buvo neatsiejama nuo namų ( gr. Oikos) sąvokos. Ši sąvoka ir lėmė mokslo , nagrinėjančio gyvųjų būtybių ir jų aplink

    2309 0
  • Turinys TURINYS 1 ĮVADAS 2 1.REGĖJIMAS IR APŠVIETIMAS 2 1.1.ŽMOGAUS REGOS JAUTRUMAS. AKIES SANDARA. 2 1.2.REGOS FUNKCIJOS 3 1.3. RIZIKOS VEIKSNIAI 4 1.4. APŠVIETIMAS. ŠVIESOS PASISKIRSTYMAS 5 2. ŽMOGAUS GIRDĖJIMO JAUTRUMAS 6 2.1. AUSIES ANATOMIJA 6 2.2. AUSIES JAUTRUMAS 7 2.3. TRIUKŠMO

    2192 0
  • Ukmerg? yra Ryt? Lietuvos centre. Šiuo metu miestas yra Vilniaus apskrities Ukmerg?s rajono centras. Miestas ?kurtas 1225 metais. XV a. gavo Magdeburgo miesto teises. 15 kvadratini? kilometr? plote gyvena 31000 gyventoj?. Rajonas ribojasi su Širvint?, Jonavos, K?daini?, Panev?žio, Anykš?i?

    394 0