• Turinys TURINYS 1 ĮVADAS 2 1.REGĖJIMAS IR APŠVIETIMAS 2 1.1.ŽMOGAUS REGOS JAUTRUMAS. AKIES SANDARA. 2 1.2.REGOS FUNKCIJOS 3 1.3. RIZIKOS VEIKSNIAI 4 1.4. APŠVIETIMAS. ŠVIESOS PASISKIRSTYMAS 5 2. ŽMOGAUS GIRDĖJIMO JAUTRUMAS 6 2.1. AUSIES ANATOMIJA 6 2.2. AUSIES JAUTRUMAS 7 2.3. TRIUKŠMO

    2128 0
  • Ukmerg? yra Ryt? Lietuvos centre. Šiuo metu miestas yra Vilniaus apskrities Ukmerg?s rajono centras. Miestas ?kurtas 1225 metais. XV a. gavo Magdeburgo miesto teises. 15 kvadratini? kilometr? plote gyvena 31000 gyventoj?. Rajonas ribojasi su Širvint?, Jonavos, K?daini?, Panev?žio, Anykš?i?

    373 0