• EKOLOGINĖ ETIKA TURINYS Įvadas 3 1. Ekologinės etikos istorinė raida 4 2. Ekologinės etikos uždaviniai ir principai 5 3. Ekologinės etikos kryptys 5 4. Ekologinė etika ir religija 7 5. Ekologinė etika ir žmogaus veikla bei ekologinė atsakomybė 8 Išvados

  1610 0
 • Biologinės energijos gavimo būdai 1.1 Energija ir gamtiniai rezultatai Labai paplitęs gamtinių iškasenų naudojimas privedė prie daug industrializuotos visuomenės privalumų. Dideli agrokultūros, namų ir industrinės pramonės nuodingų atliekų kiekiai gauti šalyse kaip vystymosi rezultatas, turi žal

  1247 0
 • ĮVADAS Pastaruoju metu Lietuvoje daug dėmesio skiriama ir aplinkos tyrimo programoms. Atmosferos oro taršos įtaka visuomenės sveikatai nagrinėjama įvairiais aspektais. Respublikoje vykdomi platesnės apimties Lietuvos didžiųjų miestų gyventojų sveikatos ekologiniai monitoringo projektai. Didžiuosi

  3447 0
 • Įvadas Tarp visų toksikologijos šakų, jonizuojanti radiacija daro didžiausią žalą žmonėms. Penki dideli tyrimų objektai renka informaciją apie radiacijos žalą žmonių sveikatai. Ši žala yra dėl išorinių rentgeno spindulių bei gama spinduliuotės ir dėl vidinių alfa spindulių poveikio. Tyrimai ap

  2678 0
 • TAS SALDUS ŽODIS - „LAISVĖ“ Robertas Dailidonis Kasmet mokyklos išleidžia tūkstančius abiturientų,kurių dauguma toliau bando skintis kelią į savo gyvenimo svajones. Jie bando ieškoti tolimesnių galimybių kelti kvalifikaciją.Geriausias būdas to pasiekti - universitetas.Kaip mokyklos kasmet su

  397 0
 • Turinys : 1. Paviršinis vanduo.....................................................................................................3 1.1 Paviršinio vandens monitoringas.......................................................................5 2. Požeminis vanduo................................

  455 0
 • Civilinės saugos signalai ir veiksmai pagal juos Siekdama paspartinti ir supaprastinti pranešimo apie susidariusias ekstremalias situacijas perdavimą, 1992 m. liepos 30 d. potvarkiu Nr. 766 Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino civilinės saugos signalų sąrašą ir jų paskelbimo tvarką. Šie sig

  4935 0
 • Įsimylėk Prisijunk prie Pasipriešinimo. Įsimylėk. Įsimylėjimas - tai galutinis sukilimo, pasipriešinimo šiandienos nuobodžiam, socialiai varžančiam, kultūriškai slegiančiam, juokingam pasauliui aktas. Meilė transformuoja šį pasaulį. Jei žmogus anksčiau nuobodžiavo, jis dabar jaučia aistrą. Jei

  425 0
 • Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo pagrindai, jos struktūra, tikslai ir uždaviniai Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos organizavimo ir veikimo teisinius bei organizacinius pagrindus, valstybės ir savivaldybių institucijų, ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų be

  2130 0
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. ORO TARŠA. PAGRINDINAI ORO TERŠALAI 3 2. TERŠIANČIŲ MEDŽIAGŲ EMISIJA Į ORĄ 5 2.1. TERŠIANČIŲ MEDŽIAGŲ EMISIJA Į ORĄ LIETUVOJE 8 3. MIESTŲ ORO KOKYBĖ 9 4. ,,ŠILTNAMIO EFEKTAS” - PASAULINIS KLIMATO ATŠILIMAS

  671 0