• Biologinės energijos gavimo būdai 1.1 Energija ir gamtiniai rezultatai Labai paplitęs gamtinių iškasenų naudojimas privedė prie daug industrializuotos visuomenės privalumų. Dideli agrokultūros, namų ir industrinės pramonės nuodingų atliekų kiekiai gauti šalyse kaip vystymosi rezultatas, turi žal

  1230 0
 • ĮVADAS Pastaruoju metu Lietuvoje daug dėmesio skiriama ir aplinkos tyrimo programoms. Atmosferos oro taršos įtaka visuomenės sveikatai nagrinėjama įvairiais aspektais. Respublikoje vykdomi platesnės apimties Lietuvos didžiųjų miestų gyventojų sveikatos ekologiniai monitoringo projektai. Didžiuosi

  3379 0
 • Įvadas Tarp visų toksikologijos šakų, jonizuojanti radiacija daro didžiausią žalą žmonėms. Penki dideli tyrimų objektai renka informaciją apie radiacijos žalą žmonių sveikatai. Ši žala yra dėl išorinių rentgeno spindulių bei gama spinduliuotės ir dėl vidinių alfa spindulių poveikio. Tyrimai ap

  2631 0
 • TAS SALDUS ŽODIS - „LAISVĖ“ Robertas Dailidonis Kasmet mokyklos išleidžia tūkstančius abiturientų,kurių dauguma toliau bando skintis kelią į savo gyvenimo svajones. Jie bando ieškoti tolimesnių galimybių kelti kvalifikaciją.Geriausias būdas to pasiekti - universitetas.Kaip mokyklos kasmet su

  382 0
 • Turinys : 1. Paviršinis vanduo.....................................................................................................3 1.1 Paviršinio vandens monitoringas.......................................................................5 2. Požeminis vanduo................................

  438 0
 • Civilinės saugos signalai ir veiksmai pagal juos Siekdama paspartinti ir supaprastinti pranešimo apie susidariusias ekstremalias situacijas perdavimą, 1992 m. liepos 30 d. potvarkiu Nr. 766 Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino civilinės saugos signalų sąrašą ir jų paskelbimo tvarką. Šie sig

  4834 0
 • Įsimylėk Prisijunk prie Pasipriešinimo. Įsimylėk. Įsimylėjimas - tai galutinis sukilimo, pasipriešinimo šiandienos nuobodžiam, socialiai varžančiam, kultūriškai slegiančiam, juokingam pasauliui aktas. Meilė transformuoja šį pasaulį. Jei žmogus anksčiau nuobodžiavo, jis dabar jaučia aistrą. Jei

  410 0
 • Teisiniai civilinės saugos ir gelbėjimo pagrindai, jos struktūra, tikslai ir uždaviniai Lietuvos Respublikos civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos organizavimo ir veikimo teisinius bei organizacinius pagrindus, valstybės ir savivaldybių institucijų, ūkio subjektų, visuomeninių organizacijų be

  2108 0
 • TURINYS ĮVADAS 3 1. ORO TARŠA. PAGRINDINAI ORO TERŠALAI 3 2. TERŠIANČIŲ MEDŽIAGŲ EMISIJA Į ORĄ 5 2.1. TERŠIANČIŲ MEDŽIAGŲ EMISIJA Į ORĄ LIETUVOJE 8 3. MIESTŲ ORO KOKYBĖ 9 4. ,,ŠILTNAMIO EFEKTAS” - PASAULINIS KLIMATO ATŠILIMAS

  649 0
 • 14 I ĮVADAS Prieštaravimai tarp žmogaus veiklos ir gamtos šiuo metu tapo itin raiškūs ir kuo tolyn, tuo jie didėja. Oro, dirvos, vandens teršimo neracionalaus gamtos išteklių naudojimo neigiamos pasekmės juntamos ne tik k

  1242 0