• Koliokviumo klausimai: Aplinkos apsaugos sąvokos samprata ir jos ryšys su gamta. Aplinkos teisinis reglamentavimas Aplinkos …

  536 0
 • ĮVADAS Plantacinių miško želdinių veisimas dažniausiai siejamas su priklausomybės nuo kuro importo, klimato šiltėjimo, anglies …

  916 0
 • KAUNO KOLEGIJA KĖDAINIŲ JONUŠO RADVILOS FAKULTETAS FILOLOGIJOS IR EDUKOLOGIJOS KATEDRA Artūr Filipovič BUITIES EKOLOGIJA   …

  675 0
 •   MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS POLITIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUTAS  TVARAUS VARTOJIMO IR GAMYBOS …

  2046 0
 • VILNIAUS UNIVERSITETAS GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS EKOLOGIJOS IR APLINLKOTYROS CENTRAS   Pagrindinių studijų programa EKOLOGIJA III …

  1671 0
 • 11

  11. GAISRINĖ SAUGA

  Degimas. Savaiminis užsiliepsnojimas. Medžiagų degumas.

  Degimu vadiname sudėtingą fizinį-cheminį procesą, kurio metu vyksta greita medžiagų o

  2249 0
 • Untitled

  Ką žmogui suteikia kaukės dėvėjimas?

  Kaukė - paprastai įvardijama kaip daiktas, kuris dedamas ant veido. Tačiau vertėtų pastebėti, jog dažniausiai kaukė ir vaizduoja veidą. Taip atsirado išvada, jog

  694 0
 • TURINYS ?VADAS...............................................................................................................................................3 1. ORO TARŠA...........................................................................................................................

  1176 0
 • SAULĖS ENERGIJA IR JOS PANAUDOJIMAS Saulės energija yra pati svarbiausia iš visų atsinaujinančių energijos šaltinių. Ji yra švari, neturi išmetamųjų atliekų ir yra reikalinga beveik kiekvienam gamtoje vykstančiam procesui. Pastaruoju metu saulė

  2885 0
 • Vandens telkinio ekosistemos atstatymas (vandens telkinio „gydymas“) Technogeninis vandens telkinių užterštumas naftos produktais, ūkinėmis - buitinėmis ir pramoninėmis atliekomis, sukelia natūralios vandens ekosistemos gyvybinės veiklos sutrikimus, jo eutrofikaciją, biologinės įv

  1662 0