Aplinkosauga

 • ,,Suslėgtos dujos ir biodyzelino privalumai“ ĮVADAS..............................3 Suslėgtos dujos1.1 Plačiau..............................41.2 Suslėgtos gamtinės dujos Lietuvoje......................61.3 Ekologija..............................71.4 Ekonomiškumas..............................81.5 …

  127 0
 • VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETAS APLINKOS APSAUGOS KATEDRA APLINKOS MONITORINGAS IR FIZINĖ TARŠA …

  224 0
 • ĮMONĖS „LUKOIL“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ANALIZĖ 2012 metais „LUKOIL“ prisijungė prie projekto „Žaliasis ofisas“. Dalyvavimas šiame …

  462 0
 • ŽMOGAUS SAUGOS NAMŲ DARBO UŽDUOTIS Namų darbas PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS DARBO VIETOJE (Nurodyti įmonės pavadinimą, …

  437 0
 • BIOINDIKACIJOS SAMPRATA BIOINDIKACIJA Bioindikacija: aplinkos poveikio biologiniams objektams ar sistemoms vertinimas pagal jų reakciją į poveikį. …

  412 0
 • Žmogaus pažeidimo elektros srove pasekmės Žmogaus pažeidimo elektros srove pasekmės Žmogaus pažeidimo elektros srove pasekmės …

  504 0
 • Darbo aplinkos vertinimas: kosmetologo darbo aplinka Darbo tikslas: Įvertinti kosmetologo darbo aplinką. Uždaviniai: Įvardinti kosmetologų …

  396 0
 • Referatas Ekologijos samprata, pagrindinės problemos, užduotys Turinys Įvadas .............................. 3 Ekologijos samprata ..............................4 Ekologiniai veiksniai …

  609 0
 • Referatas Radioaktyviosios medžiagos tarša ir poveikis sveikatai Turinys Įvadas .............................. 3 Radioaktyvumas .............................. 4 Branduolinės …

  445 0
 • TURINYS ĮVADAS 2 Kas yra pavojingos cheminės medžiagos? 3 Pavojingų cheminių medžiagų Pavojingumo kategorijos, simboliai …

  854 0