Aplinkosauga

 • ĮMONĖS „LUKOIL“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ANALIZĖ 2012 metais „LUKOIL“ prisijungė prie projekto „Žaliasis ofisas“. Dalyvavimas šiame …

  192 0
 • ŽMOGAUS SAUGOS NAMŲ DARBO UŽDUOTIS Namų darbas PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMAS DARBO VIETOJE (Nurodyti įmonės pavadinimą, …

  242 0
 • BIOINDIKACIJOS SAMPRATA BIOINDIKACIJA Bioindikacija: aplinkos poveikio biologiniams objektams ar sistemoms vertinimas pagal jų reakciją į poveikį. …

  263 0
 • Žmogaus pažeidimo elektros srove pasekmės Žmogaus pažeidimo elektros srove pasekmės Žmogaus pažeidimo elektros srove pasekmės …

  294 0
 • Darbo aplinkos vertinimas: kosmetologo darbo aplinka Darbo tikslas: Įvertinti kosmetologo darbo aplinką. Uždaviniai: Įvardinti kosmetologų …

  256 0
 • Referatas Ekologijos samprata, pagrindinės problemos, užduotys Turinys Įvadas .............................. 3 Ekologijos samprata ..............................4 Ekologiniai veiksniai …

  454 0
 • Referatas Radioaktyviosios medžiagos tarša ir poveikis sveikatai Turinys Įvadas .............................. 3 Radioaktyvumas .............................. 4 Branduolinės …

  332 0
 • TURINYS ĮVADAS 2 Kas yra pavojingos cheminės medžiagos? 3 Pavojingų cheminių medžiagų Pavojingumo kategorijos, simboliai …

  588 0
 • Koliokviumo klausimai: Aplinkos apsaugos sąvokos samprata ir jos ryšys su gamta. Aplinkos teisinis reglamentavimas Aplinkos …

  452 0
 • ĮVADAS Plantacinių miško želdinių veisimas dažniausiai siejamas su priklausomybės nuo kuro importo, klimato šiltėjimo, anglies …

  796 0