• ..., ritmiškumo pasiekiama sintaksinėmis figūromis. 5. Teksto grafinė išraiška – proza. Pvz. - H...” ženklus – nuo jų gali priklausyti teksto prasmė)... Sintaksinės raiškos priemonės vadinamos... sudaro stambesnį vienetą – strofą. Meninio teksto garsinė sandara vadinama fonika (garsynu...