• ... muzika Tuo pačiu metu kaip ir aleatorinė bei grafinė muzika atsirado veiksmo muzika... darbai sioje srityje. Konkrečioji muzika Terminą „konkrečioji muzika“ sugalvojo prancūzų inžinierius ir..., Iveso , romantines ir klasikines muzikos. Adamsui didele itaka dare Iveso muzika, ikvepta...

  • ..., pirmoji knyga, dvasiniu vertybiu katedra. Romantine eiliuotos dramos samprata - praeitis nemiršta... sušukuotais plaukais, groja trenksminga roko muzika („Muzika lakiojo po kambari it kamuolinis... uždarumo ir pranašumo - dar vieno romantines tradicijos priesako. Mackaus lyrikoje, griaunancioje...

  • ... sinkretišką reiškinį: romantinę muziką atliekama romantine maniera. Šie kūriniai , kaip neatrodytų..., nors kaip matysime skyriuje apie romantine interpretaciją ją dažnai atlikėjai sugriaudavo... egzotiškiausių kraštų ir kultūrų muzika skamba. 2. Bažnytinė muzika. 1. Krikščioniškosios bažnytinės...

  • ..., A. Rimbaud. D. Merežkovskio atgaivinta romantine poezijos “gamtiškumo” formule, tikėjimu jos... realistinė patirtis sintezavosi su poetine, romantine, viską persmelkė lyrizmas, todėl kūrinio... inspiruotą A. Schopenhauerio teiginių, kad muzika yra tobulas iracionalios pasaulio esmės...

  • ...); kas yra nacionalinė muzika? (XIX amžius, etninė muzika ir kompozitorių kūryba); nuo...; aktualioji jaunimo muzika ir jos kontekstai; džiazo ir pramoginė muzika (įvairių stilių... garsais, balsu, įvairių stilių muzika – viduramžių, baroko, romantine, šiuolaikine, populiariąja, pasaulio tautų...

  • ... Kompozitorius, pianistas, dirigentas, pedagogas ir muzikas  visuomenininkas Balys Dvarionas. Jis gimė... Kauno valstybės teatre operos soliste. Muzika suvaidino svarbų vaidmenį, formuojantis jauniausiojo... menininkas su ryškiai pabrėžta nekonfliktiška romantine pasaulėjauta, su vaizdžiu programiškumu. Tai...

  • ... pavieniui, poroje ar grupėje su muzika (pvz., aplinkos, rankų ir/ar... garsais, balsu, įvairių stilių muzika – viduramžių, baroko, romantine, šiuolaikine, populiariąja, pasaulio tautų..., performansas); – pasaulio tautų kultūros (šokis, muzika, instrumentai, kostiumai); – teminiai pasirodymai (koncertai...

  • ... ir intonacijas. Poema susijusi su romantine tradicija, nes jai būdingas pakilus..., muzika gebanti „ir skausmą,ir džiaugsmą atidengti laisvai". (Jos mėgstama muzika primena...

  • ... ir intonacijas. Poema susijusi su romantine tradicija, nes jai būdingas pakilus..., muzika gebanti „ir skausmą, ir džiaugsmą atidengti laisvai". (Jos mėgstama muzika primena...

  • ... santūrią, gana tradicinę formą. Jo muzika grakšti, turi romantiško polėkio, dvelkia.... Iš kitų dailininkų jis skyrėsi romantine simbolistine kūryba, labai domėjosi liaudies..., dailininko ir kompozitoriaus, tapyba bei muzika lietuvių XX a. dailei suteikė...