• ...: tiesioginės medž, tiesioginis darbas, kintamieji pridėtiniai kaštai Pastovieji kaštai: gamybiniai pridėtiniai kaštai... gamybos kastai. Standartiniai gamybos kastai:1)visi standartiniai gamybos kastai.2)Standartiniai kintamieji gamybos kastai...

  • ...(eksplicitiniai) kastai apima tik aiskius kastus. Ekonominiai kastai=Implicitiniai+Eksplicitiniai Implicitiniai kastai- tai... KK(Q1)=w*L. Vidutiniai pastovieji kaštai (VPK) nygus pastoviųjų kaštų... laikotarpiu nera pastoviuju kastu, visi kastai yra kintamieji. Pagrindinis ilgo ir trumpo...

  • ... kintamieji kaštai – tai kaštai, susiję su kintamojo veiksnio sąnaudomis gamybos procese. Kintamieji... kaštų tipus: • gamybos kaštai • kintamieji kaštai • pastovieji kaštai • eksploataciniai kaštai • alternatyvūs kaštai... kaštai • bendrieji fiksuotieji kaštai • bendrieji kintamieji kaštai • vidutiniai kaštai • ribiniai kaštaiŽodynėlis...

  • ... PK – Pastovieji kastai VKK = 140 – lūžio taškas K = 180 VKK – vidutiniai kintamieji kaštai...

  • ...pastovūs) ir kintamus(proporcinguosius) kaštus. Pastovieji kaštai nepriklauso(arba beveik ... nuomos ir kitos išlaikymo išlaidos). Kintamieji kaštai didėja arba mažėja ...trukme, dienos Gamybos kastai, tukst. Lt. Dienos gamybos kastai, tukst.Lt. Išlaidu...