• ...mokëjimus’ 101-2. I Ákainojimas-prekës ar paslaugos kainos nustatymas --3. ...poreikiams tenkinti’ 101-1. Iðtekliø rinka-‘rinka, kurioje perkami ir parduodami ...isaugojimas; 5)tekstu ivedimas i ekrana, spausdinimas, siuntimas i iorines duomenu bazes; 6...

  • ...dinamiška bendraja rinka, kurioje turi teise laisvai judeti žmones, paslaugos, prekes ... arba ministras pirmininkas. Atsižvelgiant i didejancia ES reikalu svarba ...simboliais ir priemonemis. Naujosios valiutos ivedimas paspartino Europos ekonomines sajungos ...