• ... • organizuotumas • tikėjimas savo sėkme Paminėtąsias verslininko savybes bei sugebėjimus galima apibūdinti sąvoka... galimybes. Verslininkystės teoretikai išskiria šias pagrindines verslo plėtojimo galimybes: 1. valstybės... jų išsilavinimas • verslininko ir vadybininko funkcijų skirtumai • specialus verslininko ir vadybininko išsilavinimas...

  • ..., kurios skatina skleistis pozityvias žmogaus savybes ir atitinkamus elgsenos įgūdžius. Tam.... Bučiūnienė, 2002). Tikslinga išryškinti septynias pagrindines verslininko etiškos veiklos nuostatas ( D.Vyšniauskienė... ir V.Kundrotas, 2002). Įvertinant verslininko moralės ir etikos lygį JAV...

  • ... pinigais, pėdsakus, neabejotinai yra talentingo verslininko bruožas. Kita vertus, šis sugebėjimas... rinkos poreikių, o ne nuo verslininko norų ir vidinių motyvų. Planuojamos... kvalifikuotas paslaugas vietoje ir laiku. Pagrindines paslaugos savybes nulems žmogiškasis kapitalas, kuris...

  • ... penkiais aspektais: F pirma, verslininko charakterio bruožai (dorumas, lojalumas, ..., t.y. sugebėti atlikti pagrindines valdymo funkcijas. Antroje vietoje ... fizines savybes (pvz.: energija, išvaizda, ūgis), keturias charakteringas sugebėjimų savybes, ...

  • ... pasitelkiantis dalykines ir žmogiškąsias savybes. Vykdydamas savo tiesioginę funkciją ... svarbūs verslininkui. Dažniausiai minimi verslininko asmens bruožai yra iniciatyvumas,...žaliavos bei medžiagos virsta pagrindine produkcija. Pagrindinių procesų ...

  • ... pasitelkiantis dalykines ir žmogiškąsias savybes. Vykdydamas savo tiesioginę funkciją ... svarbūs verslininkui. Dažniausiai minimi verslininko asmens bruožai yra iniciatyvumas,...žaliavos bei medžiagos virsta pagrindine produkcija. Pagrindinių procesų ...

  • ... tikras dalykines ir žmogiškąsias savybes. Verslininkas – žmogus kuris sujungia ... 6. Verslininko apibūdinimas ekonomine, valdymo ir asmens savybių prasme Verslininko elgsenos, ... pagrindinėmis kryptimis: šalutine ir pagrindine. Specializavosi tik apie 40% ...

  • ... viešbučio kompiuterizavimo svarbą;  Žinoti pagrindines priėmimo skyriaus funkcijas, įrašų... atsižvelgiant į individualias svečių savybes, jų poreikius. Biudžetiniuose ...vertinti 5 aspektais:  Pirma, verslininko charakterio bruožai (dorumas, lojalumas,...

  • ... profesine etika, išreiškianti profesionalo (verslininko) etinę laikyseną (etiniai reikalavimai... pat tikslus, atsižvelgiant i pagrindines bendrąsias pamatines morales normas;...ir nepasitikejimą žmonemis. Tokios savybes kaip nesąžiningumas ir nepasitikejimas,...

  • ... - apžvelgti tokius verslo psichologijos klausimus: pagrindines vadovavimo teorijas - psichologinė, elgesio, kognityvinė... turi mokėti valdyti įmonę), svarbiausias verslininko asmenines savybes, valdymo stilių, vadovo bei... informacijai ir t.t. Verslininko sugebėjimus (savybes) galima išskirti į 2 grupes...