• ...“, konserva „konservatorija“, matieka „matematika“, stipkė „stipendija“, univerka... frazeologizmai še tau, kur tau vartojami nemaloniai ... raupai, niežai (daugiskaitiniai) 6.pasaulio šalių pavadinimai... įvardžiuotinės (aukštesniąsias klases, geriausiąjį vyną). ...

  • ...(plotų ir kampų matavimas); 6) vartojo savitą rašto ...su¬skirstyti į 5 klases pagal turimą turtą. ...reformą ir suteikti užkariautoms tau¬toms piliečių teises, ...imperatorius ir filosofas; Klaudijus Ptolemėjas - matematikas, geografas, astronomas, apibendrino ...

  • ...pasitiko jį atjojant žodžiais: „Tau dera būti Vilniuje ... programą buvo dėstoma matematika, fizika, geografija, istorija, ...bažnyčios pradėtos versti cerkvėmis. 6. Uždarinėjamos lietuviškos mokyklos. 7... (atitinka 11–12 klases). Aukštosiose mokyklose pereita ...

  • ... esmė - "nedaryk kitam to, kas tau pačiam nemalonu". Žmonių širdyse įdiegtos... dalis. Žmones skirsto į dvi klases: 1. Aukštesnioji - dvasininkai, kariai, žemvaldžiai...: 1) matematika; 2) astronomija; 3) fizika; 4) chemija; 5) biologija; 6) sociologija...

  • ... žodyne" skaitvardžių apskritai užfiksuota 116. Matematika taip pat išsiverčia ne skaičiais...). 6. Linksnis. 7. Kuo eina sakinyje. Tegu lietūs išpraus tau veidelį baltai! Tau... gramatinius požymius žodžiai skiriami į klases, vadinamas kalbos dalimis. Jų yra...

  • ... „atskyla“ fizika, astronomija, matematika, medcinos mokslai, humanitariniai ...vertybės sistematizuojamos į sekančias klases: 1. Prigimtinės vertybės- ..., demokratija, jos principai. 6. Epistemologinės vert.- mokslinės ... valdžią ir galią tau. Kur kas svarbiau...

  • ... Motyvaciją veikiantys veiksniai……………………………………………………………..6 2. KODĖL VAIKAMS ... pažymys blogas, ar geras. Matematika savaime labiau verčia ... su mokytoja!”; „ Klausyk, tau sako vyresnis!”. Kiti ... nedirba, tėvas) baigęs aštuonias klases) niekur nuolat nedirba, ...

  • ... ir taip toliau, skaitant klases ne po tris, ...Paskutinysis skaičius (masė) turi 6 dvidešimt antrojo sky¬... metu labiausiai išsivystę tau¬tos (egiptiečiai, chaldėjai) ... susidomėjimą kelia savotiškoji Babilonijos matematika. Babiloniečių numeracija atsirado ...

  • ...(LMA archyvas. F 1, A. 6, B 4004 138). Čia ... buvo daug, bet užmiršti, ką tau kas nors padarė gera, ... Krasauskas Rietave baigęs 4 gimnazijos klases V. Chomskis įstojo į Kauno...darbus..." V. Chomskio specialybė buvo matematika-fizika. Kartografijoje jis buvo lyg...

  • ...formalieji mokslai (formalioji logika, matematika, struktūrų teorija, etc.) 2...galima suskirstyti į dvi klases arba rūšis, kurioms būdingas...pagal mūsų nurodytus dėsnius. Tau nėra jokių apribojimų: ...), ugdant nuovokumą ir kultūringumą. 6. Žmogaus kaip animal ...