• ... 2. Šneka, kalba, pašnekesys; 3. Kalba susirinkime; 4.... Skaičiais nekaitomų daiktavardžių klasei priklauso: 1.medžiagų ...pateikite paradigmos linksniavimo pavyzdžių:8 paradigma – gervė). Atkreiptinas ... 3 asmens formos daugelyje lietuviu gramatikų buvo laikomos...

  • ... laisvas nuo prietarų; 8. „palaidas, netinkamas“: laisvas ... nors gramatinei žodžių klasei (daiktavardiniai, būdvardiniai, veiksmažodiniai),... tiesioginiais, o per kalbas tarpininkes – netiesioginiais. Tačiau...Pavyzdžiui, iš XVII a. lietuviu rašytojo K. Sirvydo...

  • ... dainos........................................................................................................................8...Demesys lietuviu liaudies dainoms radosi pradejus tyrineti lietuviu kalba. .... Skaitiniai. Vadovelis VIII klasei. V., 1998. P...

  • ... mokytoja L. Miliukaitė Darbą atliko 8 b klasės mokinė R. Susnytė... susilaukė tik po 1745m.,vokiečių kalba išėjus Pilypo Ruigio veikalui “Lietuvių...., Tauragis A. Muzika IX- XI klasei. 1974. P. 96. Sauka L... Z. Lietuvių tautosakos chrestomatija IX klasei. 1984. P. 16. Umbrasienė V...

  • ..., pakili intonacija. Meditacinėje lyrikoje žmogus kalba kaip atskiras “aš”, oratorinėje - bendras... ir t.t.) Atmintis - poetinė 8 eilučių miniatiūra, paremta prisiminimo ir.... Literatūros teorijos apybraiža. Skaitiniai 9 klasei. V.Daujotytė. Lyrika mokykloje S...

  • ...8 ...giminystę kalba dainų „broleliai” ir „seselės”. Vestuvinės dainos kalba ... dienos. Skaitiniai. Vadovėlis VIII klasei. V., 1998. P. ...

  • ... tarnybiniu praneshimu kalba ir gali buti: DEFAULT LANGUAGE : LITHUANIAN lietuviu arba DEFAULT... neatsakau... Texte vartojami ishsirejshkimaj neatitinka lietuviu kalboz normu. Taj ka vazhiuojam... 8 bitai. Jei adresas prasideda seka 1110, tai jis priklauso D klasei...

  • ...yra kompiuterinė kalba arba MALGOL yra kompiuterinė kalba” lygiavertis teiginiui... sukeitimas vietomis (komutatyvumas). (8) ir (9) lygiavertiškumai ...objektą, jo savybes “būti lietuviu” ir “būti žmogumi”. ...“vaikai”. Ką priskirti šiai klasei – tai priklauso nuo ...

  • ...kalba ilgą laiką buvo Europos bendravimo kalba (iki renesanso), mokslo kalba...ir atsirandančiai feodalų klasei. Mindaugas 1251m. ...pasaulyje kapitalistinė valstybė. 8.Komtrareformacija Išsiplečia ... lietuviu frontas (lyg LAF o tęsinys), lietuviu vienybės...

  • ...suteike jegu ir pasitikejimo "popolanu" klasei - pirkliams, pinigu keitejams ir ...romeniškos lietuviu kilmes teorija, siule lotynu kalba padaryti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystes oficialiaja kalba... 7. T.Adomonis "Istorija 1" 8. Mano ir sesers istorijos ...