• ..., molis, durpės, opoka, anhidritas, gipsas, kreidos mergelis. 2- nepakankamai išžvalgyti ištekliai, tačiau... valstybės saugomi paminklai. Kredos mergelis. Daugiausia kreidos mergelio radinviečių žinoma Varėnos, Kauno... naudinga iškasena susijusi su viršutinės kreidos nuogulomis, kurias dengia 9–13...

  • ... (klintis, dolomitas, smėlis, žvyras, molis, kreidos mergelis, durpės ir nafta) yra eksploatuojamos..., žvyras, anhidritas, dolomitas, klintis, opoka, kreidos mergelis ir kt. Kadangi šiuo metu... Nuosėdinė silicitinė uoliena. Lietuvoje paplitusi kreidos ir paleogeno sistemose. Šviesiai pilka...

  • ... 0 0 - - - - - Anhidritas, mln. t - - - - - - - - Kreidos mergelis, mln. t 0,007 0...,6 101,5 101,5 Kreidos mergelis, mln. t 4,8 4...

  • ... susiformavo klintys, gipsas, kreida, bei kreidos mergelis, molis žvyras, dolomitas bei kitos.... Vertinga mineralinė žaliava – kreida ir kreidos mergelis. Stambiausi šios mineralinės žaliavos ištekliai...

  • ..., dolomitmilčiai, cemento dulkės, kreida ir kreidos mergelis, klintiniai tufai, sapropelis bei defekatas..., dolomitmilčiai, cemento dulkės, kreida ir kreidos mergelis, klintiniai tufai, sapropelis bei defekatas...

  • ... - - 1 Viršutinės kreidos (mergelis) 169,0 73,9 12 Viršutinės-apatinės kreidos (smėlis... tiekimui yra kvartero, tarpmoreniniai, viršutinės kreidos, permo ir devono vandeningi sluoksniai...

  • ... - - 1 Viršutinės kreidos (mergelis) 169,0 73,9 12 Viršutinės-apatinės kreidos (smėlis... tiekimui yra kvartero, tarpmoreniniai, viršutinės kreidos, permo ir devono vandeningi sluoksniai...

  • ... - - 1 Viršutinės kreidos (mergelis) 169,0 73,9 12 Viršutinės-apatinės kreidos (smėlis... tiekimui yra kvartero, tarpmoreniniai, viršutinės kreidos, permo ir devono vandeningi sluoksniai...

  • ..., žvyras, anhidritas, dolomitas, klintis, opoka, kreidos mergelis ir kt. Kadangi šiuo metu...

  • ..., žvyras, anhidritas, dolomitas, klintis, opoka, kreidos mergelis ir kt. Kadangi šiuo metu...