• ... Rekomendacijos formuluojamos remiantis surinktų duomenų analize ir pateikiamos įmonės vadovams ...jam patogiausia.2.1.9. SWOT analizė SWOT (Angl. Strengths, Weaknesses, ...tokias programas turi tos interneto kavines, kurios turi didelį kiekį kompiuterių...