• ...visų Seimo narių, o keičiami – ne mažiau 3/5 visų Seimo ...sąlygoms priskiriami ir darbo kolektyvo doroviniai įsipareigojimai. Administracijos įsipareigojimai turi būti...dėl darbo kolektyvinių sutarčių. Derybų pagrindai. Dalyvio užrašai.- Vilnius: Profesinių ...

  • ... dalis yra Institucijos arba Pagrindai. Tai išsaugojęs tradicinį pavadinimą ...laikyti v-niai, religiniai, turtiniai, doroviniai (kraujomaiša) nusikaltimai. Bausmės griežtesnės ... Lietuvos Statutas, LT-Lenkijos seimo konstitucijos, Magdeburgo teisė. Tai ...

  • ...socialinė grupė, kurios narius sieja doroviniai meilės ir bičiulystės, abipusės pagarbos...ir visuomenei. 2000m. prieš naujus Seimo rinkimus, šeimos politikos kūrimas ...gerbti save. Socializacija remiasi dviem pagrindais: įgimtu ir įgytu. Kiekvienas asmuo...