• ...ir moterų teisės ir pareigos...ir giminystės santykiams) - socialinės pozicijos (darbdavio ir samdomojo, pirkėjo ir...ir erdvės kontrolė; Psichologinė prievarta, emocinis spaudimas, moters kaip darbuotojos...

  • ...ir moterų teisės ir pareigos...ir giminystės santykiams) - socialinės pozicijos (darbdavio ir samdomojo, pirkėjo ir...ir erdvės kontrolė; Psichologinė prievarta, emocinis spaudimas, moters kaip darbuotojos...

  • ...ir moterų teisės ir pareigos...ir giminystės santykiams) - socialinės pozicijos (darbdavio ir samdomojo, pirkėjo ir...ir erdvės kontrolė; Psichologinė prievarta, emocinis spaudimas, moters kaip darbuotojos...

  • ...ir moterų teisės ir pareigos...ir giminystės santykiams) - socialinės pozicijos (darbdavio ir samdomojo, pirkėjo ir...ir erdvės kontrolė; Psichologinė prievarta, emocinis spaudimas, moters kaip darbuotojos...

  • ...teise ir siekiant ją įgyvendinti. Visų pirma tai yra Tarybos ir... Mokesčių administratorių teisės ir pareigos. Mokesčių mokėtojų teisės ir pareigos. Mokesčių ... atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu.“ Darbo santykiai ...

  • ...ir pareigos); ✓ individualios įmonės vadovo, jei jis nėra IĮ savininkas, skyrimo ir...darbuotojo ir vieno darbininko darbo našumas, išreikštas vidutiniu vieno darbuotojo ir...

  • ...rūšių administracinms teises pažeidimus, padarytus ryšium su darbuotojo tarnybinių ...IR PAREIGOS Santuoka sukuria sutuoktiniam asmeninio pobūdžio neturtines ir turtines teises bei...nutiaukimas darbdavio miciatyva 4.10. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio ...

  • ... kuris reguliuoja socialines ir ekonomines teises, privalomas ...ir TDO Konvencijos Nr. 173 dėl darbuotojų teisių apsaugos (darbdavio.../85/EEB (nėščios darbuotojos ir darbuotojos, kurios turi ... Nacionalinio fondo ir Valstybės įgaliotojo pareigūno pareigos, ...

  • ...teises ir laisves. Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir... yra darbuotojo ir darbdavio susitarimu nustatytos jų teisės ir įsipareigojimai. ...ir pareigos; V Įvaikinimas; VI Kitų šeimos narių teisės ir pareigos; VII Globa ir...

  • ...pagrindai 1. Darbuotojai ir darbdaviai darbo teises ir pareigas gali įgyti...IR GYNIMAS 34 straipsnis. Darbo teisių ir pareigų atsiradimo pagrindai Darbo teisės ir pareigos... nustatomas: 1) darbuotojo ir darbdavio susitarimu; 2) darbuotojo reikalavimu dėl ...