• ... ir pelkės bendrijomis, būdingiausiais augalais ir gyvūnais. Juo keliauti ... pasižymi puikiais rekreaciniais ištekliais. Baltijos paplūdimiai ypač mėgstami vasarotojų. ... Papilės atodanga, kurioje atidengti juros periodo suakmenėjusios faunos kompleksai, ...

  • ...., ariamose dirvose augantys augalai, segetali-niai augalai. agrofitocenologija agro... + fito... +... Siaurės, Azovo, Juodojoje, rečiau Baltijos jūrose. andaluzitas pagal ...archeo... + gr. ornis - paukštis, iškastinis juros periodo paukštis (vienas ...

  • ... (30 - 40 metrų gylyje) augalai nebeauga. Baltijos dugne auga ir du žiedinių... gėlavandeniai augalai. Čia auga žalieji, rudieji, raudonieji dumbliai, meldai, švendrės. Baltijos dugne.... Jūros. http://www.rimutija.com/juros_visos.htm 6. Viduržemio jūra...

  • ... jos riba Lietuvos pietuose siekia Juros upės baseino vakarinę dalį, o... iš akmens amžiaus - archeologai prie Baltijos yra aptikę apeiginę lazdą su... antgamtinių savybių turintys žmonės, gyvūnai, augalai. Ypatinga pagarba buvo teikiama briedžiams...

  • ...vystytis sagainiai, ginkainiai ir spygliuočiai. Juros periode (prieš 130 mln. metų...miškų augimo metas. Tuo metu Baltijos jūros pakraščiuose ošė pušys, kurias... grybai, laukiniai vaisiniai ir vaistiniai augalai. Valstybinės ir kooperatinės organizacijos kasmet...

  • ...pusėje. Po ledyninėmis sąnašomis slūgso juros, triaso ir permo sluoksniai. ...moreninė Žemaičių aukštuma, kuri nuo Baltijos kalvyno skiriasi statesniais kalvų ...auginamos įvairios žemės ūkio kultūros – augalai, sėtinės daugiametės žolės, kiti kultūriniai...

  • ... JŪROS-TIEK NUO BALTIJOS JŪROS ŠIAURĖJE,TIEK NUO ADRIJOS JUROS PIETUOSE JĄ... AUSTRIJOS IR SLOVAKIJOS PASIENIU. DIRVOŽEMIAI,AUGALAI GYVŪNIJA. ŽEMUMOSE PAPLITĘ JUODŽEMIAI, O...