• ... Mokyklose panaikinamos tikybos pamokos, maldos prieš ..., kurias prižiurejo amerikieciu, anglu, prancuzu karines valdžios...ir letos kolektyvizacijos plana, nuteisiamas mirties bausme...kalbos, vildamiesi, kad tarybines ideologijos prievaizdai tos kalbos...

  • ... dienos) pasodintos visos bulvės. Metų planas įvykdytas gruodžio 18 dienai (= iki.... Taigi didelės klaidos: Šekspyras buvo anglu (= anglas). Iš išvaizdos jis gali.... Tokia vartosena nusižiūrėta iš rusų kalbos: Laike pamokos (= Per pamoką) reikia klausytis...