• ... ilgai išliko kaip advento laikotarpio pramoga jaunimui. Daugumos advento žaidimų veiksmai arba... dainuodami perša jaunikaitį. Savitą atspalvį advento pabaigai suteikdavo kalėdiniai turgūs, vadinami... literatūra: P. Dundulienė „Lietuvių šventės: tradicijos, papročiai, apeigos“, 1991. Lietuvos liaudies...

  • ... papročių, apeigų, tautosakos. Pradžioje apžvelgus advento-Kalėdų švenčių pavadinimų kilmę, eigą... 25 d. Kartu sutrumpėjo ir advento laikotarpis. Rašytiniai šaltiniai, tautosaka leidžia..., pasigirsdavę kraupūs garsai, raudojimas. Iš advento laike kirstų medžių suręsta pirkia...

  • ... visuomenė yra gana supasauliejinta, todėl advento tradicijos čia nėra giliai įsišaknijusios. Žmonės... – Advento pagerbimas deginant žvakes. Į pailgas žvakides sustatomos keturios žvakės. Pirmąjį advento...

  • ... lengva. Pranė Dundulienė „Lietuvių šventės, tradicijos, apeigos“ Kalendoriniai ir agrariniai papročiai... namie, šeimos rate. Tai paskutinis Advento vakaras, kurį dera praleisti itin... ir tradicijos“ Chikago, Illionois 1989 3.Pranė Dundulienė „Lietuvių šventės, tradicijos, apeigos...

  • ...KALĖDOS, PAPROČIAI, TRADICIJOS... Kalėdos – viena didžiausių ir laukiamiausių ... naujas formas tampa šiandienos gyvosios tradicijos dalimi. Adventas Adventas paskutinis krikščionių... senųjų metų blogybes. APIE ADVENTO-KALĖDŲ TAUTOSAKĄ Advento ir Kalėdų laikas turtingas...

  • ... žirgai, susiklostė su jais susijusios tradicijos. Naktigonėn jodavo vaikinai. Daugeliui naktigonės... žiemos vakarais laukianti bernelio sakalėlio. Advento dainos dažniausiai santūrios, jausmįngos, išreiškiančios... chorinio dainavimo bei bažnytinio giedojimo tradicijos. Žemaičių dainos Nors žemaičių dainos...

  • ...) bei advento ir Kalėdų dainos, nesusietos su konkrečiomis apeigomis. Dauguma advento ir... raiškos sistemai. Visa folkloro galia – tradicijos. O atitrūkdama nuo klasikinio palikimo... naujiems kūriniams nesustabdomai tolstama nuo tradicijos ir naujausiais laikais. Žinoma, iš...

  • ... advento ir Kalėdų dainų tema. Dainų žodžiuose daug palyginimų, metaforų, epitetų. Advento... krikščioniškomis apeigomis nedaug teturi. Nemažai advento ir Kalėdų dainų yra šokamos... seniausių laikų žinomos žirgų auginimo tradicijos. Naktigonėn jodavo vaikinai. Daugeliui naktigonės...

  • ... tekstai nusistojo tokiu pat ilgos tradicijos būdu, kaip ir dainų tekstai... vakarais laukianti bernelio sakalėlio. Dauguma advento dainų santūrios, jausmingos, išreiškiančios ilgų... rugiapjūtės dainos. Dzūkijoje išliko daugiausia advento, Kalėdų, Jurginių, sūpuoklinių Pasvarcyk, antela...

  • ...) bei advento ir Kalėdų dainos, nesusietos su konkrečiomis apeigomis. Dauguma advento ir... jas seksualinės simbolikos lygmenyje. Neatskiriama advento ir Kalėdų tautosakos dalis – žaidimų... tekstai nusistojo tokiu pat ilgos tradicijos būdu, kaip ir dainų tekstai...